top of page
IMG_6505_edited.jpg

Uzm.Dt.Zeynep ÇAKAR

   Ortodonti UZmanı

DİŞ TELİ TEDAVİSİ

Ortodontik Tedavi (diş teli tedavisi) Nedir?
Diş hekimliğinin bir uzmanlık dalı olan ortodonti, diş, çene, yüz bozuklukları ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalıdır.

Ortodonti (diş teli tedavisi) neden yapılır?
Diş dizilişlerindeki düzensizlikleri gidermek,
Daha iyi bir çiğneme sağlamak,
Varsa konuşma bozukluklarının düzeltilmesine yardımcı olmak,
Solunum mekanizmasını düzenlemek,
Yüze ve dişlere normal görünüm ve estetik kazandırmaktır.
Güzel bir gülüşün insan ilişkilerindeki önemini keşfeden birçok kişi dişlerindeki bozuklukları gidermek istemektedir.

Ortodontik bozukluklar kaça ayrılır?
İskeletel ve dişsel olmak üzere iki alt gruba ayrılır. Bunlar;
1.Dişsel bozukluklar;
Sadece dişlerin diziliminde düzensizliklerin bulunduğu bu alt gruba çapraşıklık, diastema (dişlerin aralıklı dizimi), derin kapanış, açık kapanış ve çapraz kapanış gibi bozukluklar örnek verilebilir.
2.İskeletsel bozuluklar;
Alt ve üst çenelerin birbirleriyle ve yüz kemikleriyle olan ilişkilerinin bozulduğu bu grupta ise üst çene ileriliği, alt çene geriliği ya da alt çene ileriliği, üst çene geriliği gibi bozukluklar yer almaktadır. Tedavilerine iskeletsel büyüme tamamlanmadan daha erken yaşlarda başlanılmalıdır. Ayrıca dişsel bozukluklara göre tedavi süresi daha uzundur.
Çocukların ilk ortodonti muayenesi daimi dişlerinin çıkmaya başladığı 6-7 yaşlarında yapılabilir. Bu yaşlarda ortodontik tedaviye her zaman başlanılmasa da, ileride gerekebilecek tedavi zamanlaması bu muayene sonrası belirlenebilmektedir.

Ortodontik tedaviye ne zaman başlanmalıdır?
İdeal ortodontik tedavi yaşı, ilgili probleme göre değişiklik gösterebilse de genel olarak yalnızca dişsel bozuklukların bulunduğu vakalarda tüm daimi dişlerin ağızda sürmesinin tamamlandığı 12-13 yaştır. İskeletsel bir bozukluk durumunda ise tedaviye 6-7 yaş gibi daha erken dönemde de başlanabilmektedir. Ancak ortodontik tedavinin yaşı yoktur, güncel tedavi metotlarıyla her yaşta başarılı şekilde uygulanabilmektedir.
Ortodontik tedaviler kişinin yaşına ve düzensizliğin derecesine bağlı olarak, sabit veya hareketli apareyler kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir.

Ortodontik tedavi (tel tedavisi) sırasında ağrım olur mu?
Ortodontik tedavi sırasında muayenehane ortamında yapılan işlemler ağrısız işlemlerdir.
Braketler takıldıktan sonra dişlerdeki hareketlenmeye bağlı olarak sızlama şeklinde ağrılar olabilir. Meydana gelecek ağrılar hafif ağrılardır ve dayanılamayacak şiddette değildir. Sızlamalar en fazla 1 hafta devam eder. Kişinin ağrı eşiğine bağlı olarak hiç ağrı hissedilmemesi de söz konusu olabilir.
İlk seansta ve sonraki kontrollerde ağrınız olursa ağrıyı elimine etmek için doktorunuzun uygun bulduğu ağrı kesiciyi kullanmanız önerilir.

Ortodontik tedavi (tel tedavisi) sırasında dişlerim çekilir mi?
Ortodontik tedavi sırasında diş çekimi, ağız içinde yer kazanma yöntemlerinden birisidir. Diş dizisinin estetik hale getirilmesi için ölçümler yapıldıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde diş çekimi gerekebilir. her ortodontik tedavide diş çekimi gerekmez.
Diş çekimi yapılan bölgenin kapanması yaklaşık 6 aylık bir süreçtir.

Ortodontik tedavi (diş teli tedavisi) ne kadar sürer?
Ortodontik bozukluğun şiddetine, hastanın yaşı ve uyumuna bağlı olarak 6 ay ile 3 yıl arasında (ort 1,5 - 2 yıl) değişebilir.

Ortodontik tedavi (diş teli tedavisi) sırasında şeffaf (görünmeyen-estetik) teller kullanılabilir mi?
Ortodontik tedavi sırasında kullanılan seramik ya da safir braketler, şeffaf braketlerdir. Diş teli tedavi sürecinde estetik kaygısı olan hastalara uygulanabilir. Bu braketlerin kırılganlığı metal braketlere göre daha fazladır. Hasta tedavi sürecinde daha dikkatli olmalıdır. Ayrıca bu braket kullanılan hastaların ağız hijyenine daha fazla dikkat etmesi gerekir.

İnvisalign (şeffaf plaklarla ortodonti) nedir?
Uygunluğu hekim tarafından onaylanan vakalarda diş teli takmadan yapılan ortodontik tedavi seçeneğidir. Hasta ağzından ölçüler alınır. Bu ölçüler sonucu elde edilen çeşitli sayıda plaklar hastaya kullandırılarak dişler hareketlendirilir. Dişlerin estetik dizilimi gerçekleştirilir.
Bilgisayar ortamında hazırlanan 3 boyutlu sanal modeller aracılığıyla dişlerin son şekli belirlenir. Bu şekli sağlamak için yapılan ölçümlere göre plaklar hazırlanır. Yapılan plaklar dişlerde hareketlenme ve yer değiştirme sağlayarak diş şeklini değiştirir.

 

bottom of page