top of page

SİNÜS LİFTİNG (SİNÜS KALDIRMA)

 

 

Sinüs lift (sinüs tabanı kaldırma işlemi) nedir?
Diş kaybına bağlı olarak çene kemiklerinde yatay veya dikey yönde erimeler gözlenir. Üst çene kemiği içerisinde bulunan sinüs boşlukları bir zarla çevrelenmiştir. Bu zar diş çekimi sonrası yer çekimine bağlı olarak aşağı doğru yer değiştirir. Bu yer değişikliği; implant yapılabilmesi için, dikey yönde kemik miktarında azalmaya neden olur.
Bu durumda sinüs zarı yukarı doğru kaldırılır ve eski konumuyla yeni konumu arasındaki bölgeye kemik grefti (kemik tozu) ve membran dediğimiz yapay zarlar yerleştirilir. Böylelikle dikey yönde implant için elverişli kemik miktarı elde edilmiş olur.

Sinüs lift (sinüs kaldırma) uygulamasıyla aynı anda implant yapılabilir mi?
Sinüs sarkması sonucu mevcut kemik miktarı implant vidasının sabitleneceği kadarsa aynı anda implant uygulanabilir. Ancak bazı durumlarda kemik kaybı implantın yerleştirlmesine uygun olmayacak kadar fazladır. Böyle durumlarda önce sinüs kaldırma işlemi uygulanır. Kemik oluşumu için beklenir (yaklaşık 6 ay). Sonrasında implant uygulaması yapılır.

Sinüs kaldırma (sinüs lifting) işleminde tedavi süreci nasıldır?
Sinüs kaldırma işlemi yapıldıktan sonra kemik miktarına bağlı olarak aynı anda implant uygulanırsa 6 ay kemik-implant bağlantısının gerçekleşmesi için beklenir ve protez uygulamasına geçilir.
Kemik çok yetersizse başlangıçta sadece sinüs kaldırma işlemi yapılır. 6 ay beklenir. İmplant uygulanır, 3 ay implant için beklenir. Daha sonra protez aşamasına geçilir.

Sinüs kaldırma (sinüs lifting) işlemi başarılı bir işlem midir? Nelere dikkat etmek gerekir?
Sinüste mevcut enfeksiyon, akut sinüzit hikayesi, sigara kullanımı, kontrol altında olmayan sistemik hastalıklar başarıyı azaltır. Onun dışında başarılı bir işlemdir. İşlem sonrası doktor tavsiyelerine uyulması gerekir ve sinüs mukozasına basınç uygulayabilecek hareketlerden (sümkürme, ağız kapalı hapşırma gibi) kaçınmak gerekir. Sinüs kaldırma işlemi yapıldıktan sonra yaklaşık 3 hafta uçak yolculuğu önerilmez.

 

bottom of page